วิธีติดตั้งโปรแกรมเล่นไฟล์ Flash

1.เข้าโฟลเดอร์ KMPlayer

2.คลิกเพื่อติดตั้ง KMPlayer_4.2.2.38

3.กด Next > I Agree > Next > Install > Accept > Finish การติดตั้งเสร็จสิ้น