สำหรับนักเรียน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 จึงได้มีการปรับระบบการเรียนการสอน

ให้นักเรียนศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมทั้ง 3 อย่างนี้ จากลิงค์ข้างใต้ (คลิกที่รูปภาพ)

1.Zoom

2.Google Classroom

3.Google Meet